วิกิพีเดีย:สถิติ

ที่การค้นหา
หน้าการจัดการภาพรวม
ดู WP:STAT

มูลนิธิวิกิมีเดีย

วิกิพีเดียภาษาดัตช์

หน้า

วันนี้มีหน้าเนื้อหา 2,095,134 หน้า (ยกเว้นหน้าการให้คำปรึกษา การอ้างอิง และเมตา):

ผู้ใช้

วันนี้มีผู้ลงทะเบียน 1,218,742 ราย โดย 3,731 ดำเนินการใน ช่วง 30 วันที่ผ่านมา :

ดูเพิ่มเติม