วอเตอร์ทาวเวอร์แห่งเซเลสแตท

ที่การค้นหา
วอเตอร์ทาวเวอร์แห่งเซเลสแตท

อ่างเก็บน้ำSélestat ตั้งอยู่ที่สถาน ที่du Général de Gaulle ในSélestatในเขตBas-Rhinของฝรั่งเศสแคว้น Alsace ความสูงของหอเก็บน้ำนี้คือ 48 เมตรและมีความจุ 500 . 3

หอเก็บน้ำได้รับการออกแบบโดย Behr วิศวกรน้ำในท้องถิ่น สร้างขึ้นในปี 1906ตามแบบอย่างของWatertoren ใน Deventerในสไตล์นีโอเรอเนซองส์ หอคอยนี้ชวนให้นึกถึงหอระฆัง เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี 1992

เรื่องไม่สำคัญ

บนยอดหอคอยมีสายล่อฟ้า ในยุคของเยอรมัน มีจุดเด่นของนกอินทรี จนถึง ปี 1918และไก่แกลลิก จนถึง ปี 1940